GALERIA STYPUŁKOWSKI

Andrzej Stypułkowski
Filip Stypułkowski

Andrzej Stypułkowski

Andrzej Stypułkowski ur. 1940 r. w Nieszawie. Studia artystyczne ukończył w 1966 roku w Toruniu.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał czynny udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą, organizowanych przez ZPAP.

Uprawia malarstwo sztalugowe o tematyce rodzajowej, łowieckiej, marynistycznej. Ciągle doskonali swój warsztat w zakresie malarstwa i rysunku.

Lata pracy uczyniły go cenionym i uznanym artystą. Fascynacja malarstwem starych mistrzów oraz zgłębianie ich tajników warsztatowych stanowi inspirację w jego twórczości.

Andrzej Stypułkowski, oprócz pasji kolekcjonowania białej borni, przez wiele lat był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz udział w polowaniach znajduje odzwierciedlenie w jego obrazach o tematyce łowickiej.

Obrazy Andrzeja Stypułkowskiego znajdują się w wielu zbiorach instytucji państwowych, jak i u osób prywatbych w kraju, Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii...

 

Filip Andrzej Stypułkowski

Filip Andrzej Stypułkowski urodził się w 1972 roku w Chojnicach. Studia artystyczne ukończył w 1999 roku w pracowni malarskiej pod kierownictwem profesora M. Ziomka.

Filip Stypułkowski specjalizuje się w malarstwie sztalugowym - olejnym o tematyce łowieckiej, historycznej, rodzajowej.Obrazy jego cechuje wyważona kompozycja, oraz umiejętność uzyskiwania przestrzeni i głębi głównie za pomocą światłocienia.

Inspirację malarską czerpie z obserwowania przyrody, jak i przemieszczania się w czasie i przestrzeni, aby mocniej zgłębić tajniki twórczości i warsztatu starych mistrzów. Przekazywane przez przodków wartości patriotyczne, oraz dziedziczone doświadczenia artystyczne wpływają w dużej mierze na tworzenie określonych klimatów w twórczości malarskiej.

Brał udział w wielu plenerach malarskich oraz wystawach zbiorowych.

Pasją Filipa Stypułkowskiego jest łowiectwo, od wielu lat należy do Polskiego Związku Łowieckiego. W kwietniu 2011 roku został odznaczony brązowym medalem za zasługi na rzecz PZŁ. Częsty kontakt z lasem, oraz działanie na rzecz ochrony przyrody przyczyniło się do realistycznego portretowania zwierząt, jak i scen łowieckich.

Obraz1948 portret4
 
.